Návrší Žuráň

Návrší Žuráň | Návrší Žuráň nedaleko někdejší císařské silnice z Brna do Olomouce je ve skutečnosti uměle navršenou mohylou z období stěhování národů. Jde o jednu z nejznámějších a zároveň historicky nejcenějších lokalit slavkovského bojiště.