Zámecká zahrada

Zámecká zahrada | se rozprostírá na 15ha. Na zahradě jsou 4 velké bazény s vodotrysky, 47 plastik, vetšinou postav z antických bájí od italského sochaře Giovanni Giulianiho a rakouského sochaře Ignáce Lengelachera z první poloviny 18. století. Sochy jsou originály.