Nádvoří zámku

Nádvoří zámku | Vnější fasády zámku i střechy se opravují, což není dobré pro focení :). Zámek patřil šlechtickému rodu Kouniců. Před bitvou tří císařů (1805) zde pobýval i ruský car Alexandr I a rakouský císař Frantiček I. Po bitvě v něm dočasně sídlil sám velký (malý) Napoleon.