Čejka chocholatá

Čejka chocholatá | (Vanellus vanellus) plachý pták, velký jako holub. Hnízdí na mokrých loukách a v blízkosti rybníků.