Racek chechtavý

Racek chechtavý | (Larus ridibundus)