Panorama Beskyd

Panorama Beskyd | výhled nad Lichnovem. Zde jsem také nepoužil stativ - Velbonda se mi na tu celodenní tůru tahat s sebou nechtělo. Ale Hugin se vyznamenal. Celé je to seskládané z 5ti fotek.