Rodový erb nad vstupem do zámku

Rodový erb nad vstupem do zámku |