Český Krumlov

Český Krumlov | Město Český Krumlov je zapsáno v seznamu světového dědictví UNESCO. V historickém centru města je na 300 památkově chráněných objektů.