Jiřička obecná

Jiřička obecná | (Delichon urbica), je jedním ze tří druhů vlaštovkovitých ptáků. Známá jsou hnízda lepená z hlíny pod převisy střech.