Sirotčí hrad - skály v okolí

Sirotčí hrad - skály v okolí | Zřícenina gotického hradu, nacházející se nad vsí Klentnice v Pavlovských vrších.