Josefův Důl

Josefův Důl | vybudováno v letech 76-82. Přehrada sestává ze dvou hrází. Přehradní jezero má rozlohu 1,38 km². Průměrná hloubka je 10 m. 80cm potrubím je voda vedena 100 m pod zemí do úpravny v Bedřichově (2.5km).