Žulový obelisk z 19. stol.

Žulový obelisk z 19. stol. | připomíná založení nejstarší zeměměřičské sítě v českých zemích.