Rondel

Rondel | vystavěn 1591-96. Stavbou rondelu vyvrcholila rozsáhlá renesanční přestavba hradu.