Otakárek ovocný

Otakárek ovocný | (Iphiclides podalirius)