Národní park Plitvické jezera

Národní park Plitvické jezera | založen r. 1949, v roce 1979 zařazen do Unesca, rozloha 29 482 ha, 140 vodopádů, 20 jeskyň.