Přírodní památka Králky

Přírodní památka Králky | Mohutné skály tvořené pískovci a slepenci.