Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)

Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) | Má zajímavou tlamku, kterou seškrabává řasy z kamenů.