Vinice Šobes

Vinice Šobes | Pravěké sídliště a hradiště Šobes. Osídleno od doby kamenné, od středověku se na tomto místě pěstuje vinná réva, jedná se o nejstarší vinici u nás a jednu z nejstarších v Evropě.