Křídlatka japonská (Reynoutria japonica) jedna z nejhorších invazních rostlin.

Křídlatka japonská (Reynoutria japonica) jedna z nejhorších invazních rostlin. |