Kořen

Kořen | starý ztrouchnivělý a silně fotogenický kus