Vodní nádrž Seč (Sečská přehrada)

Vodní nádrž Seč (Sečská přehrada) | Byla vybudována na řece Chrudimce před 2. světovou válkou, délka 6.5 km, rozloha 220 ha, rekreační oblast, možnost koupání i rybaření.