Plzák španělský

Plzák španělský | (Arion lusitanicus)