Se Sovětským svazem na věčné časy

Se Sovětským svazem na věčné časy | náměstí v Bílovci.