Galeriův oblouk

Galeriův oblouk | zbytky starého opevnění města. Soluň.