Kláštery Meteora

Kláštery Meteora | uvnitř ženského klášteru. Klášterů je ceklem 7 z nichž jeden je nepřístupný z důvodů rekonstrukce a na některé ostatní se dostanete jen na nádvoří.